Hier kan je lezen hoe de de school een financiëel duwtje in de rug kan geven.

Steun de school!

De gebouwen van middenschool en college wijken deels af van het klassieke schoolgebouw want op elke verdieping voorzien we open ruimtes die gebruikt kunnen worden voor volgende doeleinden:

- Lesgeven op een alternatieve manier die meer samenwerking, zelfsturing en differentiatie mogelijk maakt.
- De leerlingen die dit niet wensen, zijn niet meer verplicht tijdens de pauzes (speeltijden of middagpauze) naar buiten te gaan op de speelplaats maar ze mogen gezellig bijpraten in deze ruimtes, samen een gezelschapsspel spelen of elkaar helpen met schoolwerk.
- Na de lesuren blijven deze ruimtes ook ter beschikking van de leerlingen indien ze nog willen samenwerken of gewoon rustig studeren.
- De verschillende lokalen van de school zullen ook geregeld verhuurd worden aan lokale verenigingen. De inrichting van deze open ruimtes biedt mogelijkheden tot informele ontmoetingen en zal dus ook het algemeen belang van de lokalen gemeenschap dienen.

Dergelijke open werkplekken in een school vragen om ‘alternatief’ meubilair: een mix van mobiele tafels en stoelen alsook zitmeubilair dat interactie en een ongedwongen sfeer bevordert.
Hieronder één beeld als voorbeeld om een idee te hebben van hoe dergelijke ruimte eruit zal zien. Er komt ook een grote trap met zitbanken die dienst doen als aula. Dit wordt een centrale ontmoetingsruimte in het gebouw. 

Gewoon doen!

We geven u vrijblijvend de kans om onze nieuwbouw te steunen door een bedrag naar keuze over te schrijven op een crowdfunding rekening van de Koning Boudewijnstichting. 

Het doel van deze crowdfunding is het financieren van het originele meubilair voor de open ruimtes in de nieuwbouw.

U kan een gift doen door over te schrijven naar
BE10 0000 0000 0404 van de de Koning Boudewijnstichting, mits vermelding van C1850100 - jubileum college Avelgem - ACT-37489 of met de gestructureerde vermelding +++623/3748/90056+++

Giften vanaf €40 geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.