Op deze pagina zullen we de geschiedenis van de Oud-leerlingen Bond oplijsten. 

Heb je echter zelf nog memorabele herinneringen aan een oudleerlingenbondactiviteit of zelfs nog beeldmateriaal daarvan, dat je met ons wil delen, klik dan op de knop hieronder!

1 oktober 1872 

Op dinsdag 1 oktober 1872 te 8 uur werd onder impuls van de dekens DEVOS en RYCKEWAERT en met de steun van Mgr. FAICT, bisschop van Brugge, het "pensionaat voor knechtjes" te AVELGEM geopend.
Reeds vanaf de pionierstijd van het college was er aandacht voor en van de oudleerlingen.
Zo bestond er, in de tijd van bestuurder E.H. TILLIEUX (1889-1896) reeds de Sint-Maartensgilde die om de 14 dagen oudleerlingen en leraars verzamelde. Deze gilde staat in 1925 voor het laatst vermeld in het palmares als schenkster van een eremetaal aan de laureaat.  

27 juli 1922

Op 27 juli 1922, dag van het half-eeuwfeest, werden, in een na de grote schade van de Eerste Wereldoorlog terug flink opgeknapt college, de oud-leerlingen van het "Sint-Jan Berchmans gesticht" door bestuurder E.H.OLLIVIER als volgt verwelkomd in zijn feestrede:
"Welkom aan U, oud-leerlingen, die door uwe tegenwoordigheid aan dit feest uw genegenheid laat blijken. Gij bewijst dat gij die pogingen door Uwe oud-leraars gedaan, waardeert en weet hoog te schatten."  

17 augustus 1947

In 1947 werd samen met oudstudenten het jubelfeest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het college voorbereid. Een voorlopig bestuur (bestaande uit de principaal E.H. BRUGGEMAN en de heren BAUTE, STEENHAUT, LUYSSAERT, MARTIJN, KINDTS, DEWITTE en COLPAERT) zorgde voor een eerste oudstudentendag op 17 augustus 1947. Op die feestelijke bijeenkomst, met 120 deelnemers, werd een definitief bestuur gekozen en was de oudleerlingen bond gesticht. Dit bestuur zorgde dan voor de uitgave van een oudleerlingenblad "De Scheldeburcht" en hielp het jubelfeest van 6 juni 1948 voorbereiden. In 1948 werden 3 nummers van "De Scheldeburcht" uitgegeven.

1956

De tweede jaargang verscheen pas in 1956, nadat er op een banket bij monde van voorzitter Coppin opnieuw sprake was van een stichting van een oudleerlingenbond.
In de daarop volgende jaren werden meerdere oud-leerlingendagen georganiseerd.  

16 juni 1972

Op 16 juni 1972 kwam dan een groep oudleerlingen en leraars samen om de definitieve plannen uit te werken voor de viering van het Eeuwfeest. Mede via een geslaagde oproep in de pers werden honderden adressen van oudleerlingen verzameld.

4 maart 1973

De oudleerlingendag van 4 maart 1973 was werkelijk een hoogtepunt in de geschiedenis van het college en van de oudleerlingenbond.
Honderden enthousiaste aanwezigen, zowel oudbestuurders, oudleraars als oud leerlingen werden door voorzitter COPPIN en zijn onthaalcomité verwelkomd.
In zijn feestrede zei Romain COPPIN : "U oudleerlingen, dank ik niet alleen voor Uw talrijke opkomst maar ik roep U meteen op om morgen en later U steeds rond uw school te scharen. Een vernieuwing van de oudleerlingenbond is daartoe het beste middel. Pak dit morgen aan." 
Ter gelegenheid van het Eeuwfeest werd het Liber Amicorum, het vriendenboek van het college, uitgegeven.  

1980-1989

In de tachtiger jaren kwamen diverse oudleerlingen van bepaalde, vooral recentere eindjaren samen in het college.

28 mei 1991

Op 28 mei 1991 werd dan onder impuls van direkteur Paul VERSTRAETE de huidige oudleerlingenbond, bestaande uit leraars, oudleerlingen en oudleraars, opgericht.

24 oktober 1992 

Viering 120 jaar college op zaterdag 24 oktober 1992
Programma :
18 u Eucharistie met alle priesters oudleraars en ouddirekterus in de Sint Martinuskerk
19 u Receptie in de refter
20 u 30 Banket in de sportzaal